Općina Ražanac pokrenula je projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja", vrijedan gotovo 361.857,00 EURA (2.726.000,00 kuna) s PDV-om te je potpisan Ugovor s renomiranim izvođačem radova, tvrtkom Random d.o.o. koja je cestovnom rasvjetom osvijetlila i Pelješki most. Projekt se financira iz kredita HBOR-a.

-Postojeće neučinkovite svjetiljke zamijenit će se visoko efikasnim LED svjetiljkama, s kvalitetnom optikom i višim stupnjem energetske efikasnosti. Za razliku od postojećih, nove svjetiljke udovoljavaju i ekološke zahtjeve zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Pozitivni efekti ugradnje novih zamjenskih svjetiljki očituju se kroz postizanje propisanih svjetlotehničkih parametara cestovne rasvjete - pojasnio je načelnik općine Damir Jordan dodajući da se ujedno smanjuje potrošnja električne energije, što za posljedicu ima i smanjene emisije stakleničkih plinova.

Izvođač radova izabran je postupkom javne nabave, a Damir Šipalo, direktor Random d.o.o, izjavio je da će se projektom zamijeniti više od 1100 svjetiljki.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove Hrvoje Benić je konstatirao da je nakon uspješnog dugotrajnog procesa javne nabave općina ostvarila ogroman benefit od 109.000 EURA (800 tisuća kuna) razlike u ponudama koliko je bio Random d.o.o povoljniji od drugog ponuditelja, te će se ovim projektom popuniti svi kritični „mračni" dijelovi u cilju što kvalitetnijeg života stanovnika ovog područja.

Direktor komunalnog poduzeća Komunalac Ražanac d.o.o. Ante Ivanac koji je zadužen za održavanje javne rasvjete navodi da će im s ugradnjom nove LED rasvjete postići ogromna ušteda na održavanju javne rasvjete, kao i na štednji električne energije, što je samo još jedan od benefita ovog projekt, pored tog što će Općina dobiti noćnu vizuru pravog turističkog mjesta sa razglednice.