Hrvatske ceste objavile su natječaj za izradu studije varijantnih rješenja dogradnje drugog kolnika državne ceste DC8, dionica: čvor Zadar zapad (A1) - Zadar. Procjena vrijednosti te usluge je 400 tisuća eura bez PDV-a.

Rok po uvođenju u posao izabranog izrađivača bit će 10 mjeseci od potpisvanja ugovora. U praksi to znači kako će se to raditi cijelu iduću godinu.

Prosječni dnevni promet  kroz Murvicu je 13 544 vozila dok je ljeti u jednom danu mjerač izbroji u prosjeku više od 18 tisuća vozila. Ti podaci prometa  na državnoj cesti su iz 2020. godine. Zbog toga Hrvatske ceste žele nadodati još jedan kolnik na toj državnoj cesti.

Uz analizu stanja, autori moraju ponuditi varijante nadogradnje s južne i sa sjeverne strane postojeće ceste te elaborirati najbolje rješenje kako bi se taj prometni zastoj pretvorio u protočnost. Moguća je i kombinacija proširenja s jedne i na drugoj strani proširenja kolničkog traka. Izabrani stručnjaci, moraju investitoru dostaviti idejno građevinsko rješenje.

Prema projektnom zadatku, bit će to dionica od 14.5 kilometara koji počinje kod raskrižja Crno i završava kod naplatnih kućica za čvor Zadar 1.