Grad Zadar traži tvrtku koja će u sljedeće dvije godine održavati gradske bedeme. Procijenjena vrijednost nabave je 36.000 eura, identična cijeni koje je 2019. godine ugovorena s tvrtkom TIM d.o.o.

Poslovi se sastoje od zemljanih, zidarskih, kamenoklesarskih i ostalih radova potrebnih da se bedemi održavaju u urednom stanju. Izvođač radova mora obavljati čišćenje kamenog pokosa, vađenje oštećenog kamena, čišćenje i punjenje dotrajalih fuga, čišćenje proraslog zelenila, po potrebi dobaviti novi kameni vijenac od bračkog kamena, sanirati ogradu, izaći na hitnu intervenciju nakon izvanrednih oštećenja itd.

Krajnji rok za dostavu ponude je 12. rujna 2023. godine do 13 sati, nakon čega će biti poznate zainteresirane firme.