Grad Zadar uskoro će raspisati natječaj za gradnju glavnog kolektora visoke zone grada Zadra, čiji će radovi trajati tri godine a procijenjena je vrijednost viša od 3 milijuna eura. Trenutačno je oborinski kolektor privremeno spojen na kanal u Ulici dr. Franje Tuđmana i na potok Vruljica, koji se ulijeva u uvalu Vrulje. U slučaju većih količina oborina, višak oborinske vode teče po Ulici dr. Franje Tuđmana i također se ulijeva u potok Vruljica, to nije u skladu s koncepcijom rješenja odvodnje te je neodrživo u budućnosti.

Do prije nekoliko godina plan je bio da oborinske vode završavaju kod hotela Maraska, ali je plan promijenjen te će kolektor prikupljati oborinske vode od rotora iznad Vruljice i preusmjeravati ih preko Ulice Ivana Gundulića i Denisa Špike do mora u uvali Maestral. Kako je došlo do te promjene i što joj je bio razlog?

U dokumentaciji na savjetovanju navodi se kako je za oborinske otpadne vode, prikupljene sa gravitirajućeg područja (od križanja Ulice Hrvatskog sabora s Ulicom Put Bokanjca) zapadnog dijela visoke zone, Idejnim projektom iz 1999. godine predviđeno njihovo ispuštanje u uvalu Vrulje (Luka). Od ove varijante se odustalo iz tehničkih i lokacijskih uvjeta radi problema uglavnom s izvedenim stanjem infrastrukture i ispustom u Luku Jazine, odnosno uz Uvalu Vrulje u sklopu Marine Zadar.

U drugoj varijanti trasa je u završnom dijelu bila postavljena uz postojeći hotel Maraska u trup novoprojektirane ceste (spoj Ulice Miroslava Krleže i Obale kneza Branimira) s ispustom uz postojeći lukobran Luke Jazine, a sve i u sklopu novog DPU-a zone Maraska-Park. Za ovu varijantu je izdana Lokacijska dozvola i izrađen Glavni projekt.

Stručne službe Grada Zadra su, nakon razmatranja problematike, donijele zaključak da je ipak, u skladu s prilikama, optimalno rješenje oborinske vode iz početnog dijela Ulice Ivana Meštrovića preusmjeriti u Ulicu Ivana Gundulića i dalje u početni dio Ulice Denisa Špike te Ulicom Đure Sudete uz mjesto ispusta oborinskih voda u Uvalu Maestral. Odluka je donesena „slijedom saznanja da još nije došlo do izgradnje nove spojne ceste između Ulice Miroslava Krleže i Obale kneza Trpimira te određenim problemima s rekonstrukcijom i dogradnjom postojećeg hotela Maraska kao i problematikom (imovinskopravnom, postojećom infrastrukturom i dr.) s ranije predviđenom trasom kolektora.

Odabrana nova trasa je po tom mišljenju povoljnija jer je kolektor kraći te će ispust biti izvan lokacije gradnje novog hotelskog kompleksa i luke Jazine, čime se izbjegava rješavanje imovinsko-pravnih problema u ulicama Ivana Meštrovića i Miroslava Krleže. Međutim, s obzirom da je uvala Maestral plitka, što se posebno vidi kada nastupi veća oseka, ispust se mora odmaknuti 285 metara od obalne crte.

Gradnjom kolektora stvorit će se preduvjeti i za uređenje novih komunalnih vezova u uvali Maestral.