U HGK - Županijskoj komori Zadar sutra će se održati sastanak izbornog tijela ŽK Zadar s ciljem izbora novog saziva Gospodarskog vijeća za mandatno razdoblje 2023. - 2027. godine budući da dosadašnjem sazivu Gospodarskog vijeća HGK - ŽK Zadar mandat ističe koncem rujna.

Sukladno Statutu Hrvatske gospodarske komore članovi izbornog tijela gospodarskog vijeća na sastanku će utvrditi listu i izvršiti izbor članova Gospodarskog vijeća HGK - Županijske komore Zadar za razdoblje 2023. - 2027. godina.

Izborno tijelo, koje se sastaje samo sa zadaćom izbora članova Gospodarskog vijeća HGK - Županijske komore, sastoji se od pet predstavnika područja djelatnosti (prema NKD-u) koja su zastupljena na području županijske komore. Jedan predstavnik izbornog tijela u pravilu je član koji zapošljava najveći broj radnika, a drugi je član koji ostvaruje najveći ukupni prihod, u najznačajnijim djelatnostima na području županijske komore.

Sastav dosadašnjeg Vijeća dostupan je na linku.