Općinsko vijeće Općine Ražanac donijelo je odluku o javnim priznanjima za prošlu godinu koja će se zaslužnim pojedincima i ustanovama na svečanoj sjednici u povodu Dana Općine Ražanac u listopadu.

Nagrada Općine Ražanac dodjeljuje se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Ražanac radi promicanja ugleda Općine te iznimnih rezultata i zasluga na području vatrogastva i zaštite od požara, a u povodu 15. godišnjice osnutka.

Godišnje priznanje dodijelit će se i učiteljici OŠ Jurja Barkovića Ražanac Lidiji Rudić za zapažene rezultate i zasluge na području prosvjete i kulture te postumno pok. Ljubomiru Tičku, za zapažene rezultate i zasluge na području društvenog rada.

Grb Općine Ražanac dodjeljuje se učenicama osmog razreda matične OŠ Jurja Barakovića Petri Jović i Miji Gruban, za postignute uzorne uspjehe tijekom školovanja.