Na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća naći će se prijedlog o osnivanju Javne ustanove Centar za suvremenu umjetnost, kulturu i mlade. Riječ je o proceduri na kojoj inzistira gradska vlast, jer smatra da se Centrom ne može upravljati iz Grad, niti je realno da taj dio na sebe preuzme Gradska knjižnica. Samim ugovorom o obnovi zgrade u Vojarni Stjepana Radića preuzeta je obveza da se on stavi u funkciju mladih, a već skoro godinu dana nema nikakvog pomaka u dogovoru.

S Centra su ovih dana skinute posljednje skele, što znači da su završili i radovi na okolišu te se on može početi koristiti. Međutim, većina u Gradskom vijeću smatra da je predloženi model takav da će njime upravljati politika, odnosno kandidati koje odredi gradonačelnik Branko Dukić. Zbog toga su se usprotivili osnivanju ustanove u rujnu prošle godine, a pitanje je jesu li sada promijenili mišljenje.

Koliko je situacija apsurdna govori činjenica da se udruge na sve moguće načine dovijaju gdje držati svoje aktivnosti, bilo da su u najmu u neuvjetnim gradskim prostorima ili da su u suživotu s teškom mehanizacijom, kao u slučaju plesnih udruga uz gradilište nove Medicinske škole. Istovremeno oko 3 tisuće uređenih kvadrata zjapi prazno i čeka korisnike.

Na prošlom Gradskom vijeću bilo je i prijedloga da se Centar za mlade pretvori u „Centra za još mlađe", odnosno da se u njega smjeste vrtićka djeca dok se gradi Pčelica. To je u startu odbijeno jer je novac iskorišten namjenski, a i moralo bi se rušiti i pregrađivati netom završenu zgradu. Stoga bi bilo najlogičnije da i vlast i oporba nađu zajednički jezik te već u listopadu usele prve korisnike u prostor.