Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grad Zadra dostavljen je početkom kolovoza Gradu na pregled, informacija je koju smo dobili od ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje, Stjepana Gverića. 

On nam je potvrdio kako je Zavod, koji je podkapacitiran s urbanistima, na izradi plana s ciljem bržeg završetka izrade angažirao ovlaštenu arhitektonsku tvrtku
Akteracija d.o.o.

S njima je prema informaciji ravnatelja, sklopljen ugovor u iznosu od 15.926 eura (bez PDV-a), koji će biti isplaćen iz sredstava koje uprihođuje Zavod, napisao je  Gverić u odgovoru na novinarski upit. 

Grad je Zavodu povjerio posao početkom 2021. godine za 199 tisuća kuna plus PDV, što je cijena planova nižeg reda. Iz Grada bi trebali izložiti Plan na javni uvid i raspravu, a ona se već odvija u političkim krugovima, jer kako je netko rekao - Prostorni plan je majka svih bitaka.