Prvi od šest kadrovskih stanova koje je Grad Zadar kupio u novoj zgradi na Crvenim kućama dodijeljen je dr. Daliboru Kolaku, specijalistu opće kirurgije u Općoj bolnici Zadar. Stan je dodijeljen na prijedlog i traženje Opće bolnice Zadar, a rješenje je potpisao gradonačelnik Branko Dukić. On je na sjednici Gradskog vijeća najavio kako će uskoro potpisati još jedan stan, ali za sada do toga nije došlo.

Kolak je bio jedan od najcjenjenijih i najperspektivnijih mladih specijalista Bosne i Hercegovine, koji je na poziv zadarske bolnice napustio bolnicu "Dr. fra Mato Nikolić" iz Nove Bile (Travnik), gdje je bio voditelj Odjela kirurgije. Za takvog stručnjaka bilo je uz odgovarajuću plaću potrebno osigurati i dodatne pogodnosti poput smještaja, no s obzirom na spašene živote pacijenata to je najmanje što su bolnica i Grad mogli učiniti.

Ravnatelj Opće bolnica Zadar dr. Željko Čulina kaže da su u Gradsku upravu proslijeđena imena kadrova koje bi trebalo zadržati u bolnici i kroz omogućavanje smještaja. Među prvima među njima će, čini se biti, bračni par specijalista neonatologije i specijalistkinje imunologije. Zaslužnih ima više nego je stanova.

- Deficitarne specijalizacije su nam patologija, pedijatrija, ORK i kirurgija. U kontaktima smo s dosta specijalista koji imaju želju doći u Zadar, upravo smo primili vaskularnog kirurga iz Makedonije, a mogli bi uskoro doći anesteziolog, internist... Nama su ti specijalisti veliki dobitak. Kada se zna da jedna specijalizacija bolnicu košta oko 150.000 eura, onda je jasno da bi se i bolnici isplatilo kupovati stanove kada bi bilo dovoljno financijskih sredstava, kaže Čulina.

Jedan od načina na koji će se problem smještaja pokušati riješiti bit će subvencionirani krediti preko liječničke i gospodarske komore, kako bi deficitarni liječnici imali priliku po niskoj kamati kupiti stanove.