Tri ponude stigle su na natječaj za radove na rekonstrukciji raskrižja ulica Put Biliga i Put Pudarice. Zagrebački Strabag, koji je u nekoliko posljednjih gradskih natječaja redovito davao najnižu cijenu, a redovito je i poštivao rokove gradnje, ovog puta je dao najskuplju ponudu - 640.033 eura, značajno više od procijenjenih 572.000. Ceste Zadarske županije također su probile granicu s ponudom od 626.187 eura.

Jedina ponuda koja je bila u okviru procjene tako je ostala ona Cestogradnje Zelengrad, koja je ponudila cijenu od 477.556 eura, odnosno 596.945 s PDV-om. Bude li ponuda valjana, povjerenstvo će odbaciti dvije ponude koje su skuplje od procjene u natječaju i izabrati Zelengrađane.

Prvi dio rekonstrukcije na Putu Biliga izvela je zajednica ponuditelja Kruševo-put, Ingra i Mežnar građevinske usluge, a njime je riješen spoj sa zaobilaznicom, s postavljanjem semafora na vrhu uzbrdice i odvojenim trakama za oba smjera. Sada se rekonstruira produžetak prema gradu, odnosno sam ulaz u Bili brig.

Na križanju Puta Biliga, Hvarske ulice i Puta Pudarice, u svrhu povećanja protočnosti i veće sigurnosti, napravit će se kružni tok, a projekt obuhvaća gradnju prometnice, odvodnje, rekonstrukciju vodovoda, gradnju javne rasvjete, TK i SN mreže.

Grad je u proračunu za 2023. osigurao 333 tisuće eura, dok će se ostatak namiriti sljedeće godine.