Akademija za razvojnu rehabilitaciju, Sveučilište u Zadru i Opća bolnica Zadar organiziraju 25. Ljetnu akademiju sa stručnim usavršavanjima, koja će se održati u Svečanoj dvorani (Obala Kralja Petra Krešimira IV. br. 2) u razdoblju od 28. kolovoza do 1. rujna 2023. godine.

Teme su poremećaju djece kod spavanja te poremećaji iz spektra autizma i ADHD.

Voditelj Ljetne akademije je prof. Paulo Curatolo iz Rima a jedan od predavača je dr. sci Sanja Delin s Odjela za pedijatriju.