Objavljen je 15. broj Glasnika Sveučilišta u Zadru Lanterna. I ovaj broj donosi niz aktualnih tema o radu djelatnika i studenata Sveučilišta, a poseban je po tome što je zadnji u mandatu rektorice prof. dr. sc. Dijane Vican, koja ga je i utemeljila prije osam godina. U uvodniku Lanterne rektorica Vican ističe njezinu važnost u osvjetljavanju znanstvenog diskursa i akademskih profila znanstvenika, istraživača i stručnjaka svih područja i disciplina.

Od posljednjeg broja Lanterne Sveučilište je, istaknula je  rektorica na odlasku, infrastrukturno bogatije za obnovljeni prostor tzv. stare Tehničke škole, čime je ispunjeno ne samo zadovoljavanje dijela prostornih potreba, nego i osiguravani jednaki uvjeti rada i studiranja određenom broju studenata i nastavnika. 

- Za mene su moji rektorski mandati kao četvrto dopunjeno izdanje dobre knjige. Učinkovit projekt podrazumijeva izvrsne suradnike, ozbiljne timove, profesionalce u službama i uredima; podrazumijeva razboritost u vremenu i sadržaju i visoku radnu etiku, istaknula je  među ostalim rektorica Vican u svom govoru na Dies Academicus, osvrćući se na učinjeno u svoja dva mandata, nakon kojih će ju na mjestu rektora u listopadu naslijediti dosadašnji prorektor prof. dr. sc. Josip Faričić.

U novom broju Lanterne predstavljen je nastavak projekta EU-CONEXUS, alijanse europskih sveučilišta, koje će najmanje do 2026. godine uz zadarsko okupljati sveučilišta obalnih gradova u Njemačkoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Litvi, Rumunjskoj, Cipru, Irskoj... Mnogi gospodarski subjekti i lokalne samouprave a podržali su projekt kao pridruženi članovi u želji da pridonesu uspostavi novih združenih studijskih programa i zajedničkih znanstvenih istraživanja, a iz Hrvatske to su Hrvatska gospodarska komora Zadar i Tankerska plovidba.

Lanterna je tekstom i fotografijama popratila brojne manifestacije koje su se od početka godine organizirale na Sveučilištu u Zadru - međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju „Kakav odgoj želimo?", međunarodnu znanstveno-umjetničku konferenciju „Nova promišljanja o djetinjstvu ll/Rethinking Childhood II", 17. međunarodnu konferenciju Nooj2023., prvi dan IT karijera, Dane djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja „Uključi me... i ja mogu", obljetnicu 15 godina zadarskoga Odjela za lingvistiku... Predstavljen je i projekt COADVANCE, čiji je cilj utvrditi kako Hrvatska i Norveška mogu pridonijeti povećanju kapaciteta održive akvakulture, učeći iz svojih zajedničkih iskustava

Izvanredni profesor dr. sc. Mate Parica s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru predstavio je rezultate podmorskog arheološkog istraživanja koje se provodi na potopljenom neolitičkom naselju Soline na otoku Korčuli, datiranom oko 4.900 godina prije Krista, koje je doživjelo svjetsku reputaciju te su o njemu izvijestili Sky News, BBC, CNN i mnogi drugi svjetski mediji te znanstveni arheološki časopisi. Ispod naslaga morskog mulja otkrivena je cesta koja je spajala potopljeno prapovijesno naselje (Hvarska kultura) s obalom otoka Korčule, kojom su ljudi hodali prije gotovo 7.000 godina.

Josip Milković, student prve godine diplomskog studija psihologije kao dobitnik Rektorove nagrade iznio je svoje iskustvo studiranja sa stopostotnim invaliditetom. Josip je kao djelatna vojna osoba sa završenim prijeddiplomskim studijem građevinarstva u Splitu 2016. godine teško ozlijeđen na vojnom poligonu ali neslomljivi duh mladog Vrličana i njegove obitelji, posebno majke Ane, doveli su ga do novog studija i izvrsnih postignuća. Zanimljiva je i priča Reze Javidija, studenta Odjela za ekonomiju iz Irana, koji se u slobodno vrijeme uspješno bavi atletikom.

Izv. prof. dr. sc. Ivana Lončar, voditeljica Centra za strane jezike, predstavila je svoj kapitalni Hrvatsko-španjolski rječnik, a izv. prof. dr. sc. Marko Kapović Gramatiku španjolskog jezika. Obje knjige predstavljene u povodu 15. godišnjice Odjela za hispanistiku i iberske studije.

Dominikanac Stjepan Krasić, povjesničar, bivši profesor Opće povijesti Crkve i metodologije znanstvenog rada na Papinskom sveučilištu sv. Tome Akvinskog u Rimu, govori o svojim istraživanjima koja su urodila objavljenom knjigom o generalnom učilištu Dominikanskog reda u Zadru iz 1396. godine kao prvom hrvatskom sveučilištu, što je od tada postala neoboriva činjenica u hrvatskoj znanosti. Ono je prije više od šest stoljeća imalo svoje statute, strukturu, zakonodavstvo, dva fakulteta (filozofije i teologije) koji su davali visokoškolske naslove magistra filozofije i doktora teologije, sa svim pripadajućim pravima i povlasticama.

Lanterna je besplatna i dostupna je u prostorima Sveučilišta u Zadru.