Ravnatelj dr. Željko Čulina potpisao je odluku o tri specijalizacije dok za preostalih pet iz tog natječaja, nije bilo interesa mladih liječnika. Među njima su bile ponuđene i dvije specijalizacije iz pedijatrije ali se nitko nije javio. Kao ni za jednu od dvije specijalizacije patologije i citologije, osim dr. med. Inge Starovečki koja je bila jedina te ju dobila s 21,5 bodova.

Ali je zato bila navala na specijalizacije otorinolaringologije i oftalmologije i optometrije za koje je bilo 14 kandidata. Nju su dobili zadarski liječnici koji nisu bili vodeći na listi prije presudnog razgovora s Komisijom.

Specijalizaciju iz otorinolaringologije dobio je dr. med. Antonio Blaić koji je nakon razgovora dobio 22,04 bodova. Na listi kandidata je bio treći sa 14.54 bodova..
On je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2019. godine na temi iz urologije a bodove i iskustvo je skupljao u Zavodu za hitnu medicinu.

Tamo je bila i dr. Marija Batur koja je sada na Hitnom bolničkom prijemu . Diplomirala je 2021. godine na riječkom fakultetu na temu oftamologije i sada je dobila tu očito željenu specijalizaciju oftamologije i optometrije.
Ona je sa sobom donijela 13.14 bodova a na kraju je dobila specijalizaciju s 20,64 boda.