Hrvatska vlada donijela je danas zaključak o sanaciji odlagališta otpada na lokaciji Biljane Donje, tzv. Crnog brda. Odluku o sanaciji lokacije onečišćene otpadom Biljane Donje donijet će Ministarstvo gospodarstva, a sredstva za sanaciju osigurat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Rok za izvršenje sanacije lokacije onečišćene otpadom Biljane Donje iznosi dvije godine od dana donošenja Zaključka, piše u odluci koju potpisuje predsjednik Vlade Andrej Plenković

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, navodi se u opisu, poduzelo je niz radnji nakon naloga Europske komisije da se Crno brdo sanira, s polaznom osnovom Vještačkog nalaza Rudarsko geološko naftnog fakulteta izrađenog 4. lipnja 2018. godine te Izvještaja o ispitivanjima silikomanganske i feromanganske troske Hrvatskog geološkog instituta. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u svome mišljenju ističe da je navedeno vještačenje pokazalo određeno ograničenje za upotrebu predmetnog materijala u građevinarstvu.

Dana 25. studenoga 2019. godine zatraženo je aerofotogrametrijsko snimanje lokacije „Crno brdo" temeljem kojeg je utvrđen točan položaj lokacije. Troska je odložena na površini od 13.639 m² u vlasništvu Republike Hrvatske dok je dio čestica u suvlasništvu velikog broja fizičkih osoba. Ukupna količina odložene troske prema Geodetskom elaboratu iznosi: 76.194 m³.

U ožujku 2020. godine naručena je izrada novog vještačkog nalaza od društva IGH d.d., temeljem kojeg je utvrđeno kako odložena talionička troska koja se nalazi na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Biljane Donje ima mogućnosti upotrebe u građevinarstvu uz određena ograničenja. Slijedom toga, izrađena je i tehnička specifikacija kojom su utvrđene metode prerade troske kako bi se stvorio agregat upotrebljiv u građevinarstvu (miješanje primjerice s vapnom) te je temeljem zaprimljenog Izvještaja o vještačenju troske odložene na lokaciji Crno Brdo koji je izradilo Ascon Institut d.o.o. također navedeno da se odložena talionička troska na lokaciji Biljane Donje ne može upotrijebiti samostalno kao građevinski materijal već u kombinaciji s drugim materijalima.

Vlada je na prijedlog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja donijela Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine iz kojega je jasno vidljivo da je kao projekt sanacije „crnih točaka", kao „crna točka" uvršteno i Crno brdo. S obzirom na izneseno, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine predložilo je, a Vlada će sutra prihvatiti prijedlog, da se zaduži Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja da donese Odluku o sanaciji lokacije onečišćene otpadom Biljane Donje te da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigura potrebna sredstva i provede sanaciju lokacije onečišćene otpadom Biljane Donje.