Do 26. kolovoza je na e-savjetovanju prijedlog odluke o komunalnoj naknadi koja će se umanjiti za one koji postanu stanari poslovne zone Crno.

Izmjenom i dopunama Odluke predlaže se s obzirom na opremljenost područja komunalnom infrastrukturom te kao poticajnu mjeru utvrditi posebnu zonu za određivanje visine komunalne naknade za Gospodarsku zonu Crno, navodi se u obrazloženju. Konkretno to znači da se komunalna naknada obračunava koeficijentom zona 0,25 od dana stupanja na snagu Odluke do 31. prosinca 2028. godine. A od 1. siječnja 2029. godine pa na dalje, koeficijent zone će biti dvostruko veći i iznosit će 0,55.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Zadra uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke, napisano je u obrazloženju iz Odjela za komunalne djelatnosti. Kao i u dosadašnjoj praksi, javnost a kamoli zainteresiranu nitko iz gradske uprave nije izvijestio da je prijedlog te odluke za Gradsko vijeće na e-savjetovanju.