U organizaciji Ad hoc ženske inicijative Zadar danas je na Narodnom trgu u Zadru održan prosvjed kojim se solidarizira sa ženama Bosne i Hercegovine te iskazuje jasan zahtjev za snažnijim i odlučnijim djelovanjem Republike Hrvatske protiv svih oblika nasilja nad ženama.

Žene okupljene u Ad hoc žensku inicijativu Zadar željele su nedvosmisleno reći da je sigurnost žena odgovornost države te da očekuju jasne i konkretne korake kojima će država uvesti i provoditi zakonske i konkretne mjere prema suzbijanju svih oblika nasilja prema ženama, a posebice femicida.

Sociologinja sa zadarskog sveučilišta izv.prof. dr. Valerija Barada za Ad hoc žensku inicijativu Zadar pročitala je zahtjeve platforme Ujedinjene žene Hrvatske:

- U posljednja 24 sata u Hrvatskoj evidentirano je 33 događaja koja su se okarakterizirala kao obiteljska nasilja, od koji 4 kaznena djela i 29 prekršaja. Neki od njih su bili i u Zadru. Iako žene najčešće ubijaju i tuku njihovi muževi, partneri, očevi, sinovi u intimi njihova doma, oni to čine uz znanje državnih institucija. Današnjim javnim akcijamma žene od svoje države traže da preuzme odgovornost i preuzme konkretne korake za zaštitu žena od nasilja. Odnosno, da Vlada hitno osnuje radnu skupine koja će raditi na donošenju zakonskih rješenja za reguliranje femicida, da se femicid definira kao zasebno kazneno djelo, te da se donese Zakon koji će regulirati sve oblike nasilja nad ženama i tretirati ga u kaznenu, a ne prekršajnu sferu. I četvrto, donošenje nacionalne strategije, koja uključuje sve oblike nasilja nad ženama, u skladu s Istanbulskom konvencijom i predviđenim sredstvima za provedbu u državnom proračunu, pročitala je Barada.

Prosvjednu akciju u Zadru poduprli su glavni glumci filma "Samo kad se smijem", inspiriranim slučajem Ane Magaš, Tihana Lazović i Slavko Sobin, a među okupljenima su bili i predsjednik Gradskog vijeća Zadra Marko Vučetić te njegov kolega s Odjela za sociologiju Sven Marcelić.