Na službenim stranicama Zadarske županije, danas je objavljeno kako se prodaje nekretnina koja se nalazi na lokaciji u Zadru, Ul. Šimuna Kožičića Benje 2, u suvlasništvu Zadarske županije, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Radi se o poslovnoj zgradi ukupne neto korisne površine 2.087,15 m2, izgrađenoj na zemljišnoknjižnoj čestici broj 9779/2, upisanoj u zemljišnoknjižni uložak broj 16206 za k.o. Zadar, odnosno o zgradi bivšeg Socijalnog.

Naime, radi se o istom natječaju, koji je već bio objavljen 19. srpnja ove godine. Nije se promjenila ni početna cijena, a ni rok. U međuvremenu se pojavila ideja o pretvaranju zgrade Socijalnog u studentski dom, a koju su brojni građani pozdravili potpisivanjem peticije, koja je brzo krenula kružiti Zadrom i šire.

Izgleda da je današnja objava natječaja podsjetnik potencijalnim kupcima ili se pak želi reći da se od prodaje ne odustaje. Što se peticije tiče, još se uvijek može potpisati na linku. Možda i urodi plodom.

Početna cijena je nekretnine-poslovne zgrade iznosi 4.732.497,19 eura te se plaća odjednom. Krajnji rok za predaju ponuda je 19. rujna, a ponude će se otvarati 25. rujna u prostorijama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Zagrebu.

Isto tako, vlasništvo nad zgradom dijele HZMO u omjeru 53,82 posto, HZZO 33,94 % suvlasničkog dijela, a Zadarska županija 12,24 posto. Na isti način bi se, nakon prodaje, podijelio i dobiveni iznos.

Cjelokupni tekst natječaja dostupan je na linku.