U Gradu Zadru pripremaju natječaj za izvođenje radova na glavnoj prometnicu u Diklu prema projektu D&Z.

Oni su glavnim projektom predvidjeli rekonstrukciju Krešimirove obale u duljini 897,5 metara, podijeljeno u četiri faze. Procijenjena vrijednost nabave je 1.100.000,00 eura (bez PDV-a).

Koridor prometnice sastoji se od kolnika širine 2×3,0 m (6,0 m) s dodatnim proširenjima u horizontalnim krivinama manjeg radijusa, kako bi se olakšalo kretanje i mimoilaženje vozila. Nogostup unutar koridora je promjenjive širine: sjeveroistočni od minimalnih0,70 m do otprilike 4 metra, odnosno do postojećih ogradnih zidova. Pješačka staza na jugozapadnom dijelu bit će širine od 1,25 m do tri metra.

Zelene površine unutar koridora urediti će se sadnjom autohtonih biljnih vrsta, navodi se u opisu projekta. Ključni element njihovog projekta su potporni zidovi. U sklopu rekonstrukcije Krešimirove obale predviđena ja ugradnja oborinskih voda te javne rasvjete.

Kad će do tih radova doći, ovisit će o završetku najsporije aglomeracije. Po završetku pojedine faze izvođenja radova na odvodnji i vodovodu slijedi izvođenje radova koji su predmet ovog projekta. Dinamika izvođenja radova koji su predmet ove nabave direktno ovisi o dinamici izvođenja radova na izgradnji odvodnje i vodovoda, ogradili su se iz Grada Zadra.

Oni su uspostavili rok završetka izvođenja ugovorenih radova: 9 mjeseci od dana uvođenja u posao a za završetka izvršenja ugovora, rok je 12 mjeseci od potpisa ugovora.

Grad Zadar je u svibnju ove godine dobio građevinsku dozvolu za rekonstrukciju četiri faze Kršimirove obale u Diklu za što su 2021. godine ishodili lokacijsku dozvolu. Posebnim projektima regulirane su oborinske vode i javna rasvjeta