Dječji park u ŠC Višnjik ponovno je dostupan za posjetitelje. Naime, privremeno je bio nedostupan zbog radova na sanaciji, budući da su uslijed nevremena bila srušena stabla te otpale grane.

- Športski centar Višnjik u koordinaciji s Nasadima d. o. o. Zadar, čiji su stručnjaci i djelatnici u dva navrata obavili sve potrebne zahvate i radove, poduzeo je sve što je bilo nužno da bi prostor i infrastruktura Dječjega parka bili sigurni za posjetitelje i korisnike, navodi se na službenim stranicama.

ŠC Višnjik je usput izrazio zahvale na razumijevanju i na strpljenju.