Nakon što su iz Grada Zadra od veljače ponavljali poziv potencijalnim kandidatima za Etičko povjerenstvo Gradskog vijeća Zadra, napokon je to isto Vijeće imenovalo komisiju. U njoj je predsjednik Bernard Baraka, a članovi Tomislav Fantov, Živko Rogić, Krsto Baljak i Ante Božulić.

Za predsjednika i članove Etičkog povjerenstva biraju se osobe nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda u lokalnoj zajednici. Oni rade na osnovu Etičkog kodeksa i vjerojatno će primati naknadu na nadziranje rada Gradskog vijeća.

Predsjednik Povjerenstva u javnosti je poznat kao zastupnik stanara u vilama Spalldi koji je "vodio rat" s Elektrom.

Etičko povjerenstvo nova je forma uvedena  izmjenama zakonom o sprječavanju sukoba interesa na lokalnoj razini.