Prva nautička luka za koju je koncesiju dala Zadarska županija, Marina Drage nije završena u ugovorenom roku o koncesiji koji je potpisan u svibnju 2021. godine.
Rok im je za izgradnju marine i stavljanje u funkciju produžen za 9 mjeseci, rekao nam je nedavno pročelnik Krešimir Laštro.  Time se odgađa plaćanje 20-godišnje koncesije na račun Županije.

Marina Drage trebala je biti gotova za 24 mjeseca od kada je župan Božidar Longin potpisao Ugovor o koncesiji  s budućim koncesionarom VV Razvoj projekata d.o.o. Karlovac i Star turist d.o.o. Karlovac.
Tada je rečeno kako će nova luka nautičkog turizma za koju je najavljena investicija od 63 milijuna kuna s više od 190 vezova, biti dovršena kroz dvije godine. .

Stanje u nedovršenoj uvali Dugovača od prije dva tjedna

Prema stanju na terenu, vezovi su u upotrebi na pontonskim gatovima još od lani a marina je i dalje gradilište na kojoj se završavaju planirani objekti kako bi projekt bio završen.  Razlog zastoja poznat je onom tko im je odobrio produžetak.

Tek po dobivanju uporabne dozvole, marina može pružati usluge veza i naplaćivati. Zbog čega su brodovi odavno vezani na gatovima, na to pitanje nema odgovora. Tek čuđenje  nadležnih koji tamo nisu bilio davno. Buduća marina brendirana je kao Vrata  za Kornate.

Kao ni kad će biti završena trafostanica bez koje nema struje u dijelu koji spada pod lučki vez. Zbog toga još nije podnesen ni zahtjev za tehnički pregled komunalne dijela luke kojeg vodi Županijska lučka uprava. U njega je najavljeno ulaganje od 20 milijuna kuna. I dok u moru vezovi funkcioniraju na kopnenom dijelu gradilišta je vidljivo da će u uvali Dugovače biti i parkiralište koje će se naplaćivati za nautičare. A što će biti s vlasnicima lokalnih brodica koji su dobili vez od Županijske lučke uprave?