Građevinska obnova stare tehničke u novu sveučilišnu zgradu ukupno će koštati gotovo pet milijuna eura. 

Po okončanom obračunu kojeg je Sveučilištu u Zadru podnio izvođač radova - Strabag i nadzorna služba, konačan ugovor iznosi 4.968.022,27 eura.  To je iznos bez opreme za koju je išla posebna javna nabava.

Bilo bi to povećanje od gotovo 6.5 milijuna kuna u odnosu na posljednje povećanje ugovorene cijene. Lani je Strabag tražio je i dobio od Sveučilišta povećanje proračuna za više od milijun kuna. Kao razlog navedene su nepredviđene okolnosti koje od njih zahtijevaju izvođenje dodatnih radova za čije su izvođenje dobili još milijun kuna bez PDV-a.

Time se ukupna vrijednost projekta popela na 31 milijun kuna, a ranijim izmjenama ugovora i prilagodbom cijena radovi su već poskupjeli s inicijalnih 28 milijuna kuna koliko je glasila Strabagova ponuda na javnom natječaju procijenjene vrijednosti od 25 milijuna kuna za koji je ugovor potpisan 16. rujna 2021.

Taj veliki i uspješan zahvata na obnovi povijesne i zapuštene školske zgrade, financiran je preko ITU programa u iznosu od 26 milijuna kuna.

Iz Ureda Rektorice su na novinarski upit rekli kako su dodatna sredstava su osigurana u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Sa Sveučilišta su dali i tumačenje tog povećanja ugovorene cijene.

"Svaki projekt izgradnje, posebice kad je riječ o rekonstrukciji, pretpostavlja nepredviđene troškove jer u fazi projektiranja nije moguće točno utvrditi kolika i kakva je zapravo sanacija potrebna. Sveučilište u Zadru pristupilo je ovoj sanaciji odgovorno čim su se za to stvorili preduvjeti i okolnosti. Financijski proboj je očekivan, kao što je to slučaj i na svakom drugom projektu kad je riječ o konstruktivnoj obnovi postojeće građevine i to građevine koja je izgrađena prije stotinjak godina. Na svakom građevinskom projektu, kao što je slučaj i na ovom projektu, postoje nepredviđeni troškovi koji se u konačnici dobivaju nakon utvrđenih ušteda na drugim stavkama", navodi se u odgovoru sa Sveučilišta koje će krajem rujna useliti novu zgradu koju su dobili od Zadarske županija kao osnivača nekadašnje Tehničke i Strukovne škole. 

Projektan je SIRIUS iz Zadra koji je svojedobno za Sveučilište projektirao i obnovu starog Studentskog doma u Jazinama.