Od 18. do 22. kolovoza na zadarskom Sveučilištu održat će se germanistička doktorska ljetna škola pod nazivom „Kulturelle Transformationen. Sprache, Literatur, Medien", u okviru programa Germanistische Institutspartnerschaft (GIP).

Stipendisti ovog programa predstavit će teme svojih disertacija i rezultate dosadašnjeg rada.

- Pozivaju se i studenti njemačkog jezika i književnosti Sveučilišta u Zadru da u ovoj prigodi predstave svoje završne i diplomske radove te disertacije, napisali su na službenim stranicama UNIZD.

Zainteresirani mogu poslati naslov i sažetak teme do 7. kolovoza na adresu [email protected].