Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture održalo je ovogodišnju središnju akciju pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe na Jadranu pod nazivom „Sigurna plovidba 2023". Akciju u zadarskom akvatoriju pratio državni tajnik za more i fondove EU Josip Bilaver i ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe kap. Siniša Orlić.

Akcija pojačanog nadzora provodila se na području svih lučkih kapetanija i pripadajućih ispostava, od Pule do Dubrovnika.

- Najčešći prekršaji u pomorskom prometu odnose se na nedovoljno iskusne skipere. Još jednom apeliramo na sve sudionike u pomorskom prometu da poštuju pravila plovidbe, prate vremensku prognozu i provjeravaju ispravnost plovila i dozvola. Svi koji idu na more moraju znati da je Lučka kapetanija pozorna i prisutna u svakom trenutku, istaknuo je Bilaver i najavio da će do 2026. godine Jadranom ploviti 36 novih plovila Lučke kapetanije.

U ovom trenutku, na vrhuncu turističke sezone, na moru je oko 150.000 plovila. Prošlog ljeta zabilježeno je 5817 pregleda i više od 500 havarija, a dosadašnja statistika prati lanjske brojke.

Komentirajući nedavnu nesreću u Murterskome moru, kada je jahta naletjela na plivaricu, pri čemu je poginuo 61-godišnji kuhar iz Tkona na otoku Pašmanu, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe kapetan Siniša Orlić ustvrdio je da je sigurna plovidba imperativ sigurne turističke sezone.

Cilj održavanja središnje akcije uz preventivno djelovanje u svrhu sprječavanja prekršaja na moru ima i edukativnu komponentu, kako bi se ukazalo na važnost i potrebu nužne educiranosti u vođenju plovila i boravka na moru, poradi opće sigurnosti svih sudionika u pomorskome prometu, čime se uz sankcijsku komponentu ispunjava i edukativno - preventivni cilj same akcije.

Središnja akcija održava se u vremenu vršnosti turističke sezone, kada se u plovidbi Jadranom bilježi značajno povećanje prisutnosti domaćih i stranih plovila, zbog čega se bilježi i povećanje broja prekršaja u odnosu na poštivanje propisane brzine plovidbe na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale, kao i nadzor putničkih brodova za jednodnevne izlete, na kojima će se provjeravati eventualna prekrcanost putnika. U sklopu akcije provodi se se i nadzor nad korisnicima koncesijskih odobrenja za iznajmljivanje plovila te uređena kupališta, kao i poštivanje propisne označenosti ronilačkih aktivnosti.

Ovogodišnja središnja akcija odvijala se u koordinaciji sa Službom za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS), čiji djelatnici su u realnom vremenu obavještavali sudionike akcije o svim uočenim prekršajima u plovidbi, u područjima pojačanog pomorskog prometa.