Vlasnici ugostiteljskog  objekta Ledana počeli su danas demontažnu objekt za koji su imali suglasnost konzervatora od prije 15-ak godina.

Uklanjanje tog montažnog objekta iz Perivoja kraljice Jelene Madijevke provodi se na osnovu rješenja građevinske inspekcije i uz upozorenje od tri novčane kazne.
Iako će im se novčana kazne poništiti, upravo ta pozicija zaštite na lokaciji koja je kulturno dobro na listi UNESCO-a, dat će u težinu u prekršajnom postupkuu kojeg vodi Državni inspektorat.

 Građevinska inspekcija koja je postala dio Državnog inspektorata po nečijoj prijavi izdala je rješenje kojim je investitorima naređeno „uklanjanje nadstrešnice-paviljona tlocrtno kružnog oblika koja je izgrađena na k.č.br. 10762/1 i 10762/3 k.o. Zadar u Zadru „
Kako su vlasnici objekta sami angažirali one koji će ukloniti objekat, Državni inspektorat  to neće morati provest putem treće osobe te na odgovornost i trošak investitora.

Oni taj prostor moraju vratiti u prvobitno stanje. To ne isključuje rad Ledana koji se odvija u istoimenom povijesnom prostoru za koji imaju zakup do 2026. godine kao ni mogućnost traženja kod Nasada novog zakupa na istoj lokaciji.