Udruga Liga protiv raka Zadar u mjesecu svibnju 2023. godine organizirala je humanitarnu izložbu "Slikama za zdravlje", koja je bila postavljena u Gradskoj loži grada Zadra na Narodnom trgu.

Izložene su slike svih poznatih hrvatskih umjetnika, a koje su građani kupili kako bi doprinijeli nabavi aparata za dijagnostiku i terapiju onkoloških bolesnika Opće bolnice u Zadru.
Od prodaje slika prikupili smo 8.757,89 EUR-a, pohvalili su se iz Lige koju vodi Branko Dukić.

Prodajne izložbe slika već godinama organizira Mirak Batur, članica Predsjedništva Lige.