Novi ravnatelj ustanove Zadarski sport, Željko Žilavec uhvatio se posla sancije krova na dvorani, što je bio povod političkog uvjetovanja smjene njegovog prethodnika, Jurice Dilbera.

Objavljeno je savjetovanje za natječaj za izvođača radova na sanaciji krova dvorane Mocire  koji bi trebali trajati mjesec dana. Radovi bi se trebali početi obavljati u roku od 8 dana od potpisivanja ugovora. Nije primjenjivo obnavljanje ugovora.

Radovi su procijenjeni na 1,2 milijuna kuna, odnosno 161.831,25 eura. U tijeku je  savjetovanje. Predmet nabave su radovi na sanaciji krovišta sportske dvorane Mocire u Zadru, na adresi Brune Bušića 7 u Zadru.

Dimenzije dvorane su 50 x 23 m, objekt je izgrađen sukladno projektnoj dokumentaciji sastavnim dijelom dozvole za građenje u obliku Rješenja Općinskog komiteta za komunalne i stambene poslove, gradnju i prostorno uređenje Broj UP/05-5893/87 Zadar od 15. veljače 1988.g., a koja dokumentacija se sastoji od više mapa projekata izrađivača RO Sinteza radna organizacija za konzalting- inženjering i projektovanje, Beograd, Zrmanjska 20 (sada Republika Srbija) i koja će se staviti na raspolaganje odabranom ponuditelju.

Radovi se izvode u svemu sukladno Troškovniku koji je sastavni dio ove Dokumentacije za
nadmetanje i nalazi joj se u privitku.

Također, potrebno je uplatiti iznos od 4.800,00 eura kao jamstvo za ozbiljnost ponude te poštivati ostale odredbe Dokumentacije. Kriterij za odabir ponude su cijena ponude te iskustvo stručnjaka.

Ukoliko Izvođač ne obavi Radove, dužan je platiti Naručitelju ugovornu kaznu u visini od 0,5 promila dnevno od Ugovorne cijene bez PDV-a i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 10% Ugovorne cijene bez PDV.