Manjak mjesta u vrtićima Grad Zadar planira riješiti izgradnjom vrtića na Smiljevcu i rekonstrukcijom postojećeg vrtića Pčelica na Plovaniji. Za ovaj potonji Grad je  objavio javno savjetovanje, nakon čega slijedi raspisivanje natječaja vrijednog, prema procjeni, 2,43 milijuna eura bez PDV-a (18,3 milijuna kuna). S obzirom da je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za oba vrtića osiguran tek 21 milijun kuna, Grad će više od pola sredstava morati pronaći u vlastitom proračunu.

Prema projektu arhitekta Vladimira Kasuna iz Zavoda za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, s postojeće građevine će se ukloniti vanjski dio, prizemlje dograditi a kat nadograditi.

Postojeća zgrada, koja pristup prometnici ima ostvarenom služnošću preko susjedne građevinske parcele, ne zadovoljava kriterije Državnog pedagoškog standarda kao što su: neadekvatna funkcionalna prostorna organizacija, nedostatak nužno potrebnih prostora, neadekvatni i dotrajali ugrađeni materijali, kako u interijeru, tako u sastavu pročelja.

Zbog toga se namjerava sačuvati samo mali dio postojeće građevine, koja će biti osnova za rekonstrukciju. Ovim projektom predlaže se uklanjanje dijela temelja i podrumskog dijela zgrade, dijela prizemlja i kompletnog krovišta zgrade. Postojeći prostor sobe za boravak će se zadržati, ali će se prenamijeniti u središnju grupe sanitarnih prostora.

Nova rekonstruirana građevina predškolske ustanove imat će pristup sa sjeverozapadne strane preko pješačkog nogostupa. Sadašnja površina od 400 metara četvornih nakon rekonstrukcije povećat će se na građevinsku brutto površinu od 1.430 m2. Kapacitet će biti četiri jasličke i četiri vrtićke skupine, ukupno osam, umjesto dosadašnje četiri.

Kako rok završetka iznosi 24 mjeseca, uz očekivano trajanje samog natječajnog postupka, a zatim i ishođenje uporabne dozvole i namještanje, najraniji rok kada se može očekivati useljenje u vrtić je pedagoška godina 2025./26.