Grad Zadar već 10 godina plaća najam parcele na Diklu koja služi kao pristupna cesta stanovnicima tzv. Galićevih zgrada. Nekada jedan od najistaknutijih građevinara u Zadru, a svakako najpoznatiji zbog obračuna s njegovim bespravnim gradnjama u Kožinu Tomislav Galić, dobio je građevinsku dozvolu i sagradio zgrade na temelju pristupnog puta na kojeg, kako se kasnije pokazalo, pravo iskazuje Nikša Milinković, koji je na toj parceli planirao sagraditi kuću.

Uslijedila je pravna borba, ali i borba na terenu s pokušajima ovrhe i parkiranjem teške mehanizacije s druge strane. Sve to vrijeme Grad Zadar plaća najam vlasniku parcele, koja s druge strane vodi do zgrade. Samo ove godine vlasniku zemljišta iz Benkovca isplaćeno je oko 10 tisuća eura, temeljem ugovora o mjesečnoj zakupnini od 7.500 kuna. Budući da je ugovor sklopljen krajem 2013. godine, lako je izračunati da je za pristupni put stanarima Grad do sada platio preko 100 tisuća eura!

Grad je 2017. poveo sudski spor kojim je nastojao izvlastiti Milinkovića, a čak je i dobio pravomoćnu presudu 2020. godine. Međutim, problem se pojavio kada je sa zemljišta trebalo izmjestiti bager koji je tamo parkiran, između ostalog za radove na Aglomeraciji. Grad Zadar više je puta raspisivao natječaj za taj posao, ali se za njega nije nitko javio.

- Grad Zadar u nekoliko navrata raspisivao je javni natječaj za uklanjanje bagera, no bezuspješno jer nitko nije bio zainteresiran za posao uklanjanja. Naposljetku je gradonačelnik krajem prošle godine naložio Obali i lučicama, gradskoj tvrtki koja u svojoj domeni ima poslove podizanja i premještanja vozila, da temeljem izvršnog rješenja komunalnog redara ukloni bager. Odvodnja je usporedno sa tim dobila obvezu biti spremna za polaganje svoje mreže na lokaciji, kaže pročelnik UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra Robertino Dujela.

Jedina promjena u zadnjih nekoliko tjedana je novi bager parkiran na istoj parceli.