Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa donijelo je konačnu odluku o kažnjavanju načelnika Općine Vrsi sa 535,00 eura (4.030,96 kuna) zbog imovinske kartice.

 Povjerenstvo je utvrdilo da je obveznik Luka Perinić, općinski načelnik Općine Vrsi, propustio podnijeti imovinsku karticu Povjerenstvu do 31. siječnja 2022. godine za 2021. godinu sa stanjem na zadnji dan 2021. godine.

Također, obveznik niti nakon pokretanja postupka nije podnio navedenu imovinsku karticu.
Početkom lipnja Povjerenstvo je donijelo odluku kojom se pokreće postupak protiv dužnosnika Božidara Longina, župana Zadarske županije, zbog moguće povrede članka 8. i 9. ZSSI-a, koja proizlazi iz propusta da po pisanom pozivu Povjerenstva u danom roku priloži odgovarajuće dokaze potrebne za usklađivanje prijavljene imovine u izvješćima o imovinskom stanju dužnosnika.

Radi se o neskladu prijavljene imovine s utvrđenim podacima pa se Longin morao očitovati u roku od 15 dana kako bi ispravio propuste.