Lučka uprava Zadar (LUZ) koja gospodari Gaženicom, veći dio lučkog područja dala je u koncesiju i koncesijsko odobrenje od koje su lani uprihodili 7.350.613 kuna.

Prema informacijama koje nam je poslao ravnatelja LUZ-a, Željko Knežević, godinu dana ranije taj je prihod je bio 5.841.034 kuna. Rast prihoda od koncesija 2022 prema 2021 iznosi 25,84 posto, ustvrdio je ravnatelj LUZ-a koji je to postao 13. srpnja 2022. godine.

Prema podacima službe za koncesiju, Luka Zadar je za prošlu godinu platila najveću koncesijsku naknadu od 2,7 milijuna kuna. 

Luka Zadar za koncesiju priveza i odveza u PL Gaženica i PL Zadar podmirio koncesijske naknade u iznosu 1.907.585 kuna.

Za prvenstvenu koncesiju u teretnoj luci Gaženica, Luka Zadar je platila koncesijske naknade u iznosu 767.748 kuna, navodi se u informaciji iz LUZ-a.

Drugi po veličini koncesionar je Crodux Derivati Dva odnosno Petrol. Ta bivša tvrtka generala Čermaka koji je prodao Petrolu lanac benzinskih crpki, pa tako i onu u Gaženici, platio je koncesijske naknade 1.670.228 kuna.

Koncesionar putničke zgrade, odnosno terminala ZIPO d.o.o. Zagreb je podmirio koncesijske naknade u iznosu od 1.018.941 kuna.

Prije dvije godine smo zabilježili kako je Zadar International Port Operations, hrvatska firma turskog operatera GPH, nakon prve godine poslovanja s kruzerima, platili su 214.282,65 kuna. To je promjenjivi dio naknade, koju je ZIPO uz stalni dio od 1.6 milijuna kuna, platio na račun Lučke uprave Zadar.

Uz ZIPO koji se nije usrećio sa zgradom terminala s velikim troškovima režije i još većim prostorom koji i dalje zjapi prazan, postoji koncesionar koji jedva da plaća koncesiju a nije je oživotvorio. To je koncesija za skladištenje  brodova, tzv. suhu marinu koju je dobila Maxi plastika, te koncesija za komercijalni centar koju je Sarag Gaženica prenio na novog vlasnika Max plastiku iz Zadra. Oni su imali i  zajedničku koncesiju na parkiralište. Ostala je samo maxi plastika s tri koncesijska ugovora.

Dug Max plastike na 31.12.2022. godine iznosi 374.861 kuna, jedini je podatak kojeg smo dobili iz LUZ-a čije Upravno vijeće ne pita zbog čega je netko dobio koncesiju koju ne plaća a kamoli da uplaćuje promjenjiv dio naknade na ostvarene prihode.

Odlukom Upravnog vijeća,  Sarag Gaženica je 2016. pripala koncesiju na lučko područje za gradnju komercijalnog centra. Njima je prema službenim informacijama, stalni dio koncesijske naknade povećan sa 199.974,90 na 223.170,30 kuna godišnje odlukom Upravnog vijeća od 17.12.2018 godine.

Godinu dana ranije, Globus je objavio politički hvalospjev o Gaženici. U njemu se navodi: „Ovdje će biti i veliki lift za izvlačenje ribarskih brodova iz mora da bi ih se prebacilo na drugu stranu ceste gdje će biti veliki servisni centar za njihovo održavanje koji će graditi hrvatska tvrtka Max Plastika, kojoj smo dali koncesiju i koja će investirati oko 8 milijuna eura, najavljeno je u političkoj bajci o Gaženici.