Udruga Porat u suradnji sa Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zadar, Županijskim povjerenstvom za borbu protiv zloporabe droga i terapijskom zajednicom Comunita Mondo Nuovo obilježava Međunarodni dan borbe protiv zloporabe droga.

Odlukom Glavne skupštine Ujedinjenih Naroda od 1987. godine, svake se godine 26. lipnja obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama s ciljem promoviranja zdravih stilova života te informiranja javnosti o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti.

Udruga Porat već dugi niz godina na području Zadarske županije provodi projekte vezane za borbu protiv ovisnosti: projekte resocijalizacije liječenih ovisnika, program smanjenja šteta, projekte prevencije svih oblika ovisnosti i međuvršnjačkog nasilja. Neke od usluga koje udruga nudi u zajednici provedbom navedenih projekata i programa uključuju: savjetodavne usluge, individualni i grupni rad uz uključivanje članova obitelji, informiranje o socijalnim pravima i

Mjerama aktivne politike zapošljavanja, edukativne tečajeve i radionice, organiziranje osposobljavanja ili prekvalifikacije / doškolovanja, informiranje o krvlju i spolno prenosivim bolestima, promicanje volonterstva, preventivne radionice za djecu i mlade usmjerene jačanju osobnih i socijalnih vještina, aktivnosti strukturiranog provođenja slobodnog vremena, obilježavanje važnih datuma vezanih za borbu protiv ovisnosti i organiziranje javnih događanja s ciljem jačanja vidljivosti udruge, javna predavanja, suradnja s detox centrima i terapijskim zajednicama te ostalim ključnim dionicima u procesu resocijalizacije liječenih ovisnika i prevencije ovisnosti.

Prigodni program će se održati 26. lipnja 2023. (ponedjeljak) s početkom u 10 i završetkom u 11 sati na Trgu Petra Zoranića.  Bit će postavljen informativni štand na kojem će se građanima dijeliti informativni i promo materijali.