Usluga Moja Čistoća već pet godina Zadranima pruža mogućnost jednostavnog upravljanja svojim obvezama i plaćanjima.

Nakon ulaska na web stranicu Čistoće potrebno je tek unijeti OIB i šifru kupca koja je vidljiva na ranije ispostavljenim računima. Sustav će zatražiti i e-mail adresu koja će služiti kao korisničko ime i na koju će stići automatska potvrda da su svi podaci točni.

Korištenje aplikacije omogućava korisnicima uvid u račune, stanje duga, raspored odvoza otpada (komunalni otpad, papir, plastika) te odabir načina primanja računa (elektronički ili papirnati račun). Pomoću web usluge „Moja čistoća", korisnici mogu jednostavno preuzeti svoj račun, pratiti stanje svojih obveza te saznati raspored odvoza otpada za njihovo naselje

- Projekt je prije pet godina razvijen kako bi naši korisnici imali lakši pristup informacijama o stanju računa, rasporedu odvoza otpada, kao i plaćanja obveza. Potvrdom ulaska korisnik pristaje na slanje elektroničkog računa, što skraćuje vrijeme njegovog primanja, ali i čuva okoliš i smanjuje troškove, s obzirom da račune ne treba printati i slati poštom. Ušteda koja se ovdje postigne može se iskoristiti za podizanje standarda usluge, navodi voditelj Odjela informatike u Čistoći Ivo Tičić.

Korisnici aplikacije dan ili dva nakon plaćanja računa u „Mojoj Čistoći" mogu provjeriti je li uplata stigla i primljena na pravo mjesto. Usluga je dostupna na računalima i mobilnim uređajima, što korisnicima omogućuje da uživaju u svim njenim pogodnostima kad god i gdje god se nalazili.