U Domu Zadarske županije predstavljen je projekt Telecordis kroz koji je Hrvatski zavod za hitnu medicinu nabavio medicinsku i računalnu opremu koja je postavljena na 40 ruralnih i udaljenih područja domova zdravlja u Republici Hrvatskoj, uključujući i Dom zdravlja Zadarske županije.

U sklopu projekta telemedicinski centri povezani su s telemedicinskim specijalističkim centrima, čime je omogućeno pružanje telekardioloških usluga stanovništvu ruralnih, udaljenih i otočnih područja.

Provedbom projekta Telecordis opremljene su ispostave Doma zdravlja Zadarske županije u Biogradu na Moru, Benkovcu, Obrovcu, Starigradu Paklenici te na Dugom otoku u Žmanu. Cilj predstavljanja projekta i panel rasprave bio je bolje upoznavanje javnosti s novim mogućnostima medicinskih usluga te inovativnim praksama zdravstvene skrbi koja omogućuje pacjentima pristup zdravstvenim uslugama na daljinu.

Stanovnicima otoka zbog udaljenosti od kopna specijalistička kardiologija teško je dostupna, a digitalizacijom zdravstvenog dijagnostičkog procesa kroz ovaj projekt omogućava se moderna i dostupna specijalistička kardiološka usluga koja je na razini primarne zdravstvene zaštite, kao i pravovremeno otkrivanje zdravstvenih tegoba pacijenata te veća učinkovitost liječnika.

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević rekla je kako je do sada proces funkcionirao na način da kada pacijent dobije uputnicu ili 24-satni holter EKG-a ili tlaka, 12 kanalni EKG ili za spirometriju mora ići u zadarsku bolnicu i vratiti se kući pa drugi dan ponovno doći da mu se uređaj skine, onda još čekati nalaz za očitanje i doći po njega.

- Sada pacijenti dođu u ordinaciju, dobiju uređaj i nalaz im se vrati očitan i nema više hodanja tri dana po bolnici. Na Žmanu smo već imali nekih postupaka i to je jako dobro za otočane i sve one koji gravitiraju toj ambulanti. Jednako tako i u ostalim ambulantama. Ovako smo omogućili ljudima da te pretrage obave što prije jer su liste čekanja duge, objasnila je Grba Buljević.

Ukoliko želi ovu uslugu, pacijent uputnicu dobije od svog liječnika obiteljske medicine i potom se treba javiti u Dom zdravlja za ove pretrage koje će se dalje organizirati i brže doći na red. Ukoliko se liste budu povećavale te liste čekanja budu dulje od 10 dana, u ambulante će stići dodatni uređaji kako bi se pretrage obavile što ranije.

- Program telemedicine je već pokrenut, a našim građanima i gostima kojih je sve više na području naše županije omogućit će da iz udaljenijih mjesta pošalju informaciju o tome kako im radi srce, kakav im je nalaz. Program je idejno sjajno zamišljen, nadam se kako će i realizacija biti jednako dobra, izjavio dr. Dražen Zekanović, voditelj Odjela za kardiologiju Opće bolnice Zadar sudjelujući u panel raspravi.

Župan Božidar Longin istaknuo je kako je jedna od primarnih zadaća županija osigurati dostupnost zdravstvene zaštite na svom području, osobito u vrijeme kada se sve zemlje i svi zdravstveni sustavi svijeta susreću s velikim problemima vezanim uz rastuće troškove zdravstvene zaštite.

Pročelnik UO za zdravstvo Marko Kolega najavio je paket mjera za privlačenje i zadržavanje zdravstvenih djelatnika na području Zadarske županije, unatoč tome što je naša mreža javne zdravstvene službe još uvijek relativno stabilna.

- Od potrebnog 101 zdravstvenog tima u obiteljskoj medicini mreža je popunjena s 97 timova. Bit će to sveobuhvatni paket koji će uključivati razne pogodnosti, od stambenih do financijskih, kazao je Kolega.