Gradilište nove ceste zatvorila je prije više od dva tjedna građevinska inspekcija  po prijavi komunalnih redara a nakon što smo javno pitali tko to probija prilazni put s Puta Stanova.

Građevinsku inspekciju smo pitali tko je investitor koga su u obavijesti pozvali da se očituje. Naravno da nam nisu na to pitanje odgovorili ali doznajemo kako je ipak toj državnoj službi svoj grijeh morala priznati Nacionalna zaklada civilnog društva ( Vlada RH je Upravnu odbor imenovala zadarsku pročelnicu Dinu Bušić).

Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva osnovala Republika Hrvatska posebnim Zakonom usvojenim u Hrvatskom saboru 16. listopada 2003. godine. Zato se na njih u zadru gleda kao na "državu u državi".

Pri tome se čak usuđujemo pretpostaviti kako su od nekoga dobili mig da to naprave zbog toga što je na državnom prostoru kojeg dijele sa 20-ak korisnika, došlo do nove prometne regulacije u režiji sveučilišta. I onda je ta državna zaklada koja je dobila u vlasništvo zgradu kojoj su uredili Impact centar, napravila sebi izravan put prema parkiralištu kojeg isključivo oni koriste.

 Kako su to napravili na ilegalan način, morat će sve uz optužni prijedlog vratiti u prvobitno stanje.

A ovo je odgovor Državnog inspektorata uz napomenu kako na gradilištu više nema strojeva te kako je skinuta traka i tamponirana cestica pretvorena je u parkiralište

"Inspekcija zaštite na radu i građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavile su očevid na navedenoj lokaciji.
Građevinska inspekcija je utvrdila da investitor izvodi radove za koje nije prijavljen početak građenja i bez pravomoćne građevinske dozvole, slijedom čega je izrečena mjera obustave građenja zatvaranjem gradilišta posebnim službenim znakom i označavanjem službenom trakom. Inspekcijski postupak građevinske inspekcije Državnog inspektorata se nastavlja daljnjim upravnim i prekršajnim postupkom protiv investitora zbog povrede odredbi čl. 106.st.1. Zakona o gradnji.
Inspekcijski nadzor inspekcije rada u područje zaštite na radu, je u tijeku, poslali su nam jučer iz Državnog inspektorata prije nego su doznali tko je investitor.