Grad Zadar odabrao je Vodoinstalaciju kao najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju prometnica spoja UPU Vidikovac II i ulice Put Bokanjca, kao dio buduće transverzale koja će se protezati od Bulevara preko Cezanove i groblja na Belafuži do Žmirića.

Gradonačelnik Branko Dukić je očekivano prihvatio najnižu ponudu Vodoinstalacie od 408.322 eura, u odnosu na preostale tri (Tim d.o.o., Strabag i Diklo gradnja), koje su bile nešto skuplje, iako i dalje u okviru procijenjene vrijednosti.

Ova prometnica već dugo je jedan od strateških prioriteta gradske vlasti, a kada je počela priča o njezinoj gradnji 2016. godine radovi su procijenjeni na ispod milijun kuna. U međuvremenu su troškovi gradnje „otišli u nebo", nova procjena bila je oko 3,5 milijuna kuna, što se pokazalo realnim s obzirom na pristigle ponude.

Natječaj je došao u pitanje zbog obustave izvršenja gradskog proračuna. U vrijeme otvaranja ponuda u siječnju nije bilo moguće donijeti odluku, pa su u gradu pričekali maksimalni rok, donošenje proračuna te su sada odabrali ekonomski najpovoljnijeg ponuđača.

Iako ona prema planu probijanja transverzale prostorno dolazi nakon Cezanove, gradnja će početi prije jer će se za prometnicu kroz Plovaniju morati ponoviti natječaj.