Napokon je poravnat pločnik uz zgradu Peglice sa strane Obale kralja Tomislava. Odjelu za komunalne djelatnosti trebalo je puno vremena da shvate kako je to mali zahvat koji jako puno znači. Pločnik je dugo bio opasan za prolaznike jer su ga podigli korijeni drvoreda platana.

Posao je završen u subotu. Pločnik je betoniran i kao nov.

Na bočnoj strani Peglice ostalo je još jedno malo gradilište. I tu je trebalo dugo uvjeravanje da je jedan od balkona u ruševnom stanju i opasan je za prolaznike uz park Jarula te goste ugostiteljskog objekta u prizemlju.

 

Balkon se rekonstruira tako što konstrukciju zgrade biti ista ali će se ograda napraviti od laganijeg materijala kako se opet ne bi oštetilo podnožje.

I dok je prvi zahvat o trošku Grada, drugi će biti plaćen iz pričuve te zgrade.