Grad Zadar sljedećeg tjedna pristupa nastavku radova sanacije pješačke staze u Perivoju Jarula, sukladno već izdanim uvjetima konzervatora.

- Oslobodila su nam se planirana proračunska sredstva i moramo uložiti sav potreban napor za realizaciju cjelogodišnjeg plana. Planiramo sanirati pješačku stazu u duljini od oko 30 metara, koja se proteže uz državnu cestu, kaže gradski pročelnik Robertino Dujela.

Radove sanacije planira se završiti do 15. lipnja. Preostali dio sanirat će se na jesen, kada se planira i konkretnija sanacija pješačkih staza u Perivoju Gospe od Zdravlja i Ulici Braće Bersa.