Dom zdravlja zaposlio je dr. Petra Tivanovca za liječnika u ambulanti koja pokriva otoke Ist i Molat.

Slavonac podrijetlom i do sad se javljao na natječaje zadarskog Doma zdravlja za otočke ambulante pa bi onda odustao.

Dr. Petar Tivanovac u svojoj je liječničkoj praksi nakon što je 2016. godine diplomirao medicinu na Sveučilištu u Osijeku, radio među ostalim u ambulantama Korčule, Raba i Mljeta a bio je jedno vrijeme i na Odjelu za transfuziju u KBC Rijeka.
Dom zdravlja više je puta objavljivao natječaj za mjesto liječnika u Istu nakon odlaska dr. Velimira Vuka početkom ove godine iz ambulante u kojoj je ostala medicinska sestra.

U međuvremenu su stanovnici ta dva otoka imali jednom tjedno organizirano gostovanje liječnika iz Božave.