U školskoj godini 2023./2024. Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar upisuje sportski razred u četverogodišnjem trajanju, program komercijalist. Učenici koji se mogu upisati u sportski razred moraju biti kategorizirani sportaši, odnosno moraju biti uvršteni na rang listu određenog sportskog saveza.

- Kao odgojno-obrazovna ustanova koja na prvo mjesto stavlja dobrobit i zadovoljstvo učenika te ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda, dužni smo detaljnije razmotriti načine kojima tome možemo doprinijeti. Uloga koju sport ima u životu mladog čovjeka, njegov doprinos fizičkom i mentalnom zdravlju te utjecaj koji ima na razvoj ličnosti u najosjetljivijem periodu razvoja stvara poveznicu s glavnim ciljevima odgoja i obrazovanja. Temeljem navedenog, veliku važnost dajemo osiguravanju mogućnosti da se mladi obrazuju pri tome zadržavajući ulogu kategoriziranog sportaša. Mišljenja smo da je učenicima sportašima kao doprinos u postizanju ciljeva važno osigurati okolinu koja će poduprijeti njihov profesionalni razvoj. Kvalitetna organizacija vremena jedan je od mnogih faktora koji doprinosi uspjehu učenika sportaša, naveli su iz Ekonomske škole.

Kako bi im dali podršku u tom aspektu, nastava sportskog odjeljenja u programu Komercijalist izvodit će se isključivo u jutarnjoj smjeni. Na taj način, učenici sportaši mogu ostatak dana organizirati prema rasporedu sportskih aktivnosti, bez izostajanja s nastave.

- Za sportaše je, osim fizičke spremnosti, važno razvijati i mentalnu spremnost kako bi bili u skladu sa zahtjevima izvedbe. Takva mentalna spremnost primarno se odnosi na emocionalnu stabilnost, održavanje motivacije i samopouzdanja. Budući da obrazovanje kao takvo nosi određene obveze i zahtjeve, kod ovih učenika može doći do razvoja stresa zbog prevelikih pritisaka s obje strane. Kako bismo učenicima sportašima omogućili uspostavu zdrave ravnoteže između obrazovnih i sportskih potreba, omogućit ćemo provjeru znanja prema dogovoru s predmetnim nastavnicima. Osim toga, Škola će izlaziti u susret učenicima vezano za izostanke zbog sportskih priprema i natjecanja te prema tome planirati školske zadaće i obveze kako bi učenicima omogućili ostvarivanje uspjeha u oba područja, poručila je ravnateljica Zdenka Sršen Juričević.