Od 1. do 3. lipnja na Sveučilištu u Zadru održat će se Međunarodna znanstveno - umjetnička konferencija Nova promišljanje o djetinjstvu II / Rethinking Childhood II.

U organizaciji su Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru i Pedagoški fakulteta Sveučilišta u Mariboru,

Svečano otvorenje konferencije bit će 1. lipnja (četvrtak) u 9 sati u Multimedijalnoj dvorani (117) Novog kampusa.

Druga međunarodna znanstveno-umjetnička konferencija pod nazivom Rethinking Childhood II. usmjerena je djetetu i prostoru, djetetovoj percepciji i doživljaju prostora, utjecaju djeteta na prostor i prostora na dijete i djetinjstvo. Važnost prostora i prostornosti moguće je prepoznati u različitim društvenim i humanističkim disciplinama (pedagogiji, psihologiji, sociologiji, filologiji, filozofiji, povijesti, antropologiji, kineziologiji, kulturnim studijima i studijima djetinjstva) i polju umjetnosti.

Preosmišljajući kategorije prostora te ih povezujući s djetetom i djetinjstvom otvaraju se različiti uvidi u fenomene prostora i prostornosti - počevši od stvarnih (fizičkih) prostora, preko mentalnih, emocionalnih i stvaralačkih prostora djeteta do konstruiranih (društvenih) prostora djetinjstva.

Od svog rođenja, tijekom djetinjstva i adolescencije, ali i poslije čovjek se prilagođava prostoru kao što se i prostor mijenja u skladu s njim, stoga fenomene prostora koje vezujemo za dijete i djetinjstvo promatramo kao kulturne konstrukte određenog prostora i vremena. Veza djeteta (djetinjstva) i prostora uzajamna je i kompleksna, a različite istraživačke vizure zasigurno će ponuditi drugačija viđenja tog odnosa.

Program konferencije i knjižicu sažetaka možete pogledati na poveznici: https://conference.unizd.hr/childhoodzd2020eng/.