Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove za 2023. godinu izdvojio je novčana sredstva za 20 pripadnika Prometne jedinice mladeži. 

Uvjet za prijem u Prometnu jedinucu mladeži je da kandidat ima prebivalište na području Grada Zadra (Crno, Kožino, Petrčane, te otoci koji administrativno pripadaju Gradu Zadru), a ukoliko ostane slobodnih mjesta, mogu se popuniti i kandidatima koji nemaju prebivalište na području Grada Zadra.

Isto tako, pripadnici prometne jedinice mladeži moraju ispunjavati sljedeće uvjete propisane prema pravilniku o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica: mora imati navršenih 16 godina života ili više, biti primjeren u učenju, ponašanju i radu te imati zdravstvenu sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine. 

Prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije, te pripadnici koji su prošli obuku.

Pripadnicima prometnih jedinica mladeži, pripada naknada u visini koju odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, a to je u ovom slučaju 531 eura ili 4000 kuna.

Obrazac za prijem u Prometnu jedinicu mladeži možete preuzeti kod policijskog službenika na propusnom uredu Policijske uprave zadarske ili preuzeti na poveznici.

Zamolbe će se zaprimati do 14. lipnja 2023. godine, a potrebno ih je osobno dostaviti na propusni ured Policijske uprave Zadarske, Ulica bana Josipa Jelačića 30.