U rasponu od  1.401, odnosno 2.999 do 34 tisuće eura iznose ponude za jedno od 10 mjesta na Liburnskoj (8) te dva na Istarskoj obali kojima gospodari Lučka uprava Zadar. (LUZ). Ona je u ožujku objavila natječaj za dvogodišnju koncesiju, odnosno korištenje tog prostora, pojedinačne površine 2,40 m2 u razdoblju od 1. svibnja do kraja listopada. Početna cijena od 1.400 eura bila je svim lokacijama, osim dva mjesta. Za lokaciju broj 1, početna cijena je bila 4.000 eura a za lokaciju broj 2 licitiralo se na bazi početnih 2.000 eura.

Brodooprema je dala rekordnu ponudu od 34 tisuće eura kako bi dobili prvu lokaciju koja im je prošli put izmaknula. Felicio tours iz Mrljana je dao ponudu od 14 tisuća eura ali su odustali i izgubili jamčevinu, kao i Montana line.

Odluka Upravnog vijeća LUZ-a koja je doživjela promjene nakon odustajanja dva dobitnika koncesije

Njihovu poziciju broj 3 u drugom krugu je dobio Sol Cruise iz Privlake koji je tako najbolje prošao na natječaju s ponudom od 1.401 euro koncesijske naknade. Oni su se također javili za tu poziciju koja im je ponuđena nakon odustajanja Montana line.

Za poziciju dva, zanimljivo, nitko se nije javio. U drugi krug su išle preostale slobodne lokacije broj 2 i 8. mjesto. Lokaciju broj dva dobio je Hvar izleti s ponudom 5.850 eura od koncesijske naknade, dok je umjesto Felicio tours, poziciju broj 8 za štand ugovorio zadarski Markoš s ponudom od 5.195 eura.

Tako je Lučka uprava Zadar završila dvomjesečni proces davanja koncesije za 10 lokacija na koji su se od prošlog petka počeli postavljati štandovi za prezentaciju brodskih izleta. Na natječaj LUZ-a bilo je 18 prijava potencijalnih koncesionara.