Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku organizira dvodnevnu međunarodnu znanstvenu konferenciju Drugi Brešanov svibanj: kultura i politika, na kojoj će dvadesetak domaćih i inozemnih uglednih stručnjaka, teatrologa i književnih povjesničara raspravljati o opusu Ive Brešana, ali i širem kontekstu i problematici odnosa kultura i politika. 

Znanstveni te popratni kulturni dio programa održava se 26. svibnja 2023. u Svečanoj dvorani na Sveučilištu u Zadru te 27. svibnja 2023. u Memorijalnoj sobi Ive Brešana u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku. 

Kulturni dio programa uključuje predstavljanje Sabranih djela Ive Brešana u izdanju Matice hrvatske te kazališnu izvedbu predstave Halatafl Darka Milasa i Borisa Svrtana.