Mediteran Security koji je i do sad čuvao prostore Grada Zadra, radit će to i nadalje.

Oni su bili jedini na natječaju na kojem je procjena vrijednosti te usluge bila 123 9042 eura bez PDV-a. Mediteran Security dao je ponudu na 122 138 eura, što je s PDV-om 152 673 eura. Dobili su 100 bodova za sve tražene reference, među kojima je 20 osposobljenih zaštitara i proglašeni ekonomski najpovoljnijom ponudom.

Novac će im biti isplaćen iz stavke materijalni rashodi te Održavanje Kneževe palače.
S direktorom te zadarske firme, ugovor za uslugu tjelesne zaštite imovine i usluga Grada Zadra na godinu dana, potpisat će gradonačelnik Branko Dukić.