Centar za pružanje usluga u zajednici, kako se po novom zove bivši popravni dom,  raspisao je natječaj za zapošljavanje osam odgajatelj/ica, na puno radno vrijeme neodređeno. Osim odgajateljica, koje se zapošljavaju na radno mjesto „odgajatelja za organizirano stanovanje", Centar će zaposliti i po jednog socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga.

Osim za usluge psihosocijalne pomoći, rane intervencije i integracije, Centar je osnovan kako bi pružao socijalne usluge i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama, poremećajem iz autističnog spektra i tjelesnim oštećenjem, i to kroz privremeni i dugotrajni smještaj. Nove odgojiteljice po opisu radnog mjesta bit će one koje će se brinuti o osobama koje će biti dugotrajnije zbrinute u centru.

Uvjeti za zapošljavanje na mjestu odgojitelja su završen studij socijalnog rada, socijalne politike, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, politologije, fonetike, teologije, ranog predškolskog odgoja i obrazovanja, radne terapije, nastavnika...
Potrebno je i radno iskustvo u struci od najmanje godinu dana, položen stručni ispit i da ne postoji zapreka temeljem Zakona o socijalnoj skrbi.

Za socijalnog radnika, socijalnog pedagoga i psihologa potrebni su završeni studiji ovih struka te također godinu dana iskustva u struci.

Prijave kandidata podnose se u roku od osam dana od objave natječaja, odnosno do 27. svibnja.