Danas je održan prvi radni sastanak Stožera civilne zaštite Gračac nakon poplave koja je pogodila veliko područje naše Općine.


Pored Općinskog načelnika Općine Gračac i članova Stožera, sastanku su prisustvovali:  predstavnici, RCZ Služba civilne zaštite Zadar, Miroslav Andrić, Ivica Starčević i Ivan Sarić, predstavnik Hrvatskih voda Ivan Peša kao i Dragana Pavlović, direktorica  "Gračac vodovod i odvodnja" d.o.o.- te Marko Gale, direktor "Gračac Čistoća" d.o.o.

Na sastanku su bilio predstavnici poplavljenih naselja u Gračacu -"Novog naselja 2" i "Žabarice", gdje su nastale najveće štete uslijed poplave.


Nakon sastanka išlo se u zajednički obilazak terena te su na licu mjesta dogovorene kratkoročne mjere koje bi trebale zaustaviti slične događaje na području Općine Gračac, odnosno obraniti naselja od poplava u ovakom obimu.