Kada se gradila nova luka Gaženica, a bilo je to prije 15-ak godina, tada se more pripadajućeg akvatorija produbljivalo na 13 metara.

Sada Lučka uprava Zadar planira produbljenje na 10 metara  samo nekih dijelova lučkog područja koji će dobiti ili imaju već koncesionara.
Radi se o jaružanju koje će se obaviti ispred veza br. 7 u teretnoj luci Gaženica, pojasnio je Željko Knežević, ravnatelj Lučke uprave Zadar (LUZ). Oni za to imaju važeću građevinsku dozvolu te su ishodili lokaciju za odlaganje materijala koje će se vaditi s morskog dna. To je dio akvatorija ispred nasute obale za koju je bila namjena prvo za kontejnerski promet a prema novom, LUZ će tražiti koncesionara za Ro-Ro promet.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi ukupno 125.000,00 EUR (bez PDV-a), a
rok izvršenja radova je 3 mjeseca od uvođenja u posao.
Lučka uprava će nastaviti s jaružanjem mora i kod veza broj 6 kojeg koristi njihov koncesionar Luka d.d. te ispred veza broj jedan gdje pristaju brodovi kojima se prevoze naftni derivati.

Na tom vezu je prisutna Delta terminali, firma generala Čermaka koja je kupila taj dio Tankerkomercovog skladišta.

Sve to se radi, ustvrdio je ravnatelj Knežević, kako mogli dolaziti veći brodovi u teretni dio luke s gazom do 10 metara.

To se poklapa s informacijom da je vlasnik Delta terminala, Ivan Čermak dobio dozvolu za trgovinu naftnim derivatima na veliko. On je za Jutarnji list ustvrdio kako je njegov Crodux kojeg je prodao Petrolu, u terminal za rasute terete u zadarskoj luci Gaženica ulaže 30 milijuna eura. U terminalu u Gaženici naftni derivati se dovoze, skladište i pretovaraju za daljnji transport.

Nakon što im se o trošku LUZ-a koji gospodari Gaženicom i skuplja novac od koncesijske naknade, osigura dublji gaz, promet će se podići na veliko.