U četvrtak, 18. svibnja 2023. na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru održan je info dan u sklopu projekta STREAM.

Član projektnog tima Sveučilišta u Zadru Rajko Marinović posjetitelje je ukratko upoznao s projektom, njegovim glavnim ciljevima i aktivnostima. Zatim se fokusirao na aktivnosti radnog paketa 3, na kojem je Sveučilište vodeći partner. Rajko Marinović je posjetiteljima detaljno objasnio o korake u izradi katastra poplava te istaknuo određene probleme s kojima se projektni tim Sveučilišta u Zadru susreo prilikom prikupljanja podataka. Zatim se usmjerio na obradu, usklađivanje i konačno na vizualizaciju prikupljenih podataka u prikazanih na mapama u visokoj rezoluciji rezoluciji u obliku katastra poplava. Također je govorio o kartama opasnosti od poplava i opasnosti od poplava koje se izrađuju za gradove Zadar, Split, Mektović, Poreč, Gospić i Biograd na Moru.

Geoprostorne tehnologije predstavili su i demonstrirali okupljenima Rajko Marinović i znanstveni član projektnog tima Sveučilišta u Zadru Fran Domazetović. Geoprostorne tehnologije koje su predstavljene također su predstavljene u kartama visoke rezolucije rizika od poplava za Gradu Metkoviću. Trinity (dron) je predstavljao najveću atrakciju za posjetitelje budući da raspon krila ove bespilotne letjelice doseže 2 metra. Posjetiteljima je također demonstriran i cijeli proces prikupljanja podataka. Naučili sastaviti spomenuti UAV, potom je demonstriran proces kalibracije kako bi se prikupili podaci najveće točnosti. Konačno, bespilotna letjelica demonstrirana je u misiji leta gdje je počela prikupljati prostorne podatke. Na sličan način demonstrirane su i druge geoprostorne tehnologije koje se nabavljaju u sklopu projekta.

Cijeli program obogatili su studenti Sveučilišta u Zadru. Prvenstveno su to bili studenti Odjela za geografiju, no bilo je i studenata s drugih odjela. Studenti su naučili osnovne informacije o projektu STREAM i njegovim radnim paketima. Neki od njih naučili su osnovne vještine upravljanja UAV-om. Tijekom cijele prezentacije i demonstracije opreme studenti su postavljali pitanja i zanimali se za temu.

Sveučilište u Zadru partner je u projektu STREAM koji se financira u okviru Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska 2014. - 2020. Interreg V-A. Opći cilj projekta je poboljšati praćenje rizika i povećati upravljačke sposobnosti centara za upravljanje u hitnim situacijama kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su poboljšati znanje o poplavama, osnažiti hitne službe te poboljšati sustave ranog upozoravanja i komunikacijske sustave.

Osim izgradnje kišnih vrtova, projekt uključuje i brojne druge aktivnosti kao što su: izrada karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava na projektnom području; izrada Plana upravljanja rizicima od poplava na projektnom području; opremanje operativnih snaga Stožera civilne zaštite Zadarske županije, konkretno nabava protupoplavne opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu Zadar; razvoj sustava radio veza za stožere civilne zaštite; radionice za podizanje svijesti javnosti i dionika o opasnostima od poplava, pravilnom postupanju u slučaju poplava i mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se poplave spriječile koliko god je to moguće; i projektiranje novih pametnih sustava odvodnje.