Gradonačelnik Zadra Branko Dukić donio je program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone. S obzirom da se u 2023. očekuje povećanje fizičkog obujma turističkog prometa, kako broja turista, tako i broja noćenja, a posebice prihoda od turizma, za ostvarenje tih ciljeva potrebno je kroz daljnje podizanje kvalitete turističke ponude, jačanje suradnje javnog i privatnog sektora i pozicioniranja grada kao atraktivne turističke destinacije, nastaviti i s provedbama mjera i aktivnosti koje mogu doprinijeti boljoj pripremi i odvijanju naredne turističke sezone.

Značajan dio programa odnosi se na čistoću na javnim površinama, koju je potrebno održavati na visokoj razini, te posebnu pozornost obratiti na crne točke glomaznog i ostalog otpada. Prvo (jutarnje) prikupljanje komunalnog otpada na području Poluotoka planira se započeti u 4 sata.

Osigurat će se svakodnevno pranje ulica i Narodnog trga, posebice u staroj gradskoj jezgri, „vodeći računa o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, stanovništvu Poluotoka i dosljednoj primjeni Rješenja o zauzimanju javne površine". Pranje će također početi od 4 sata ujutro.

Svi javni WC-i moraju biti u stanju funkcionalne ispravnosti, s tim da će onaj na rivi i Pet bunara biti otvoreni od 8 ujutro do ponoći.

Obala i lučice zadužene su za kontrolu nelegalnog kampiranja na javnim površinama a komunalni redari da se protupravno postavljeni predmeti na javnim površinama odmah uklone. Suncobrani, tende, nazivi tvrtki, reklamni panoi, moraju biti u skladu s uvjetima Konzervatorskog odjela.

Tu su i neke općenite „želje i pozdravi" poput tipizacije stolova i stolica i ostalog mobilijara na javnim površinama ili „sukladno mogućnostima intenzivirati trajektne i brodske veze prema otocima te po potrebi uvoditi dodatne linije", a najviše „osigurati nesmetano odvijanje prometa posebice kada se na području grada Zadra nalazi veći broj turista".

Vlasnici ili korisnici stambenih i drugih prostorija pozvani su na brigu o urednom vanjskom izgledu pročelja zgrada i čistoći balkona, prozora, uličnih terasa te da ih ukrase cvijećem.